Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam và trên thế giới là bao nhiêu?

Tại Việt Nam, theo Điều 1 Luật bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em của Việt Nam năm 2004 thì "trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi". Như vậy độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người thành niên được xây dựng dựa trên sự phát triển về mặt thể chất và tinh thần của con người; trình độ phát triển về nhận thức xã hội; điều kiện kinh tế-xã hội của từng quốc gia trong từng thời kỳ. Như vậy, sự khác biệt trong pháp luật của các quốc gia cũng phản ánh một sự thiếu đồng thuận trong cộng đồng quốc tế về độ tuổi chiụ trách nhiệm hình sự.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của một số quốc gia trên thế giới
Mexico* 6-12
Bangladesh7
Ấn Độ7
Myanmar7
Nigeria7
Pakistan7
Nam Phi7
Sudan7
Tanzania7
Thái Lan7
Hoa Kỳ** 7
Indonesia8
Kenya8
Vương quốc Anh (Scotland)8
Ethiopia9
Iran*** 9
Nepal10
Vương quốc Anh (Anh)10
Vương quốc Anh (xứ Wales)10
Ukraine10
Hàn Quốc, Rep .12
Morocco12
Uganda12
Algeria13
Pháp13
Ba Lan13
Uzbekistan13
Trung Quốc14
Đức14
Ý14
Nhật Bản14
Liên bang Nga14
Việt Nam14
Ai Cập15
Argentina16
Brazil**** 18
Colombia**** 18
Peru**** 18
Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật